ï»? ™å¹åŸŽå¸‚茶馆哪家好_™å¹åŸŽå¸‚茶馆电话_™å¹åŸŽå¸‚茶馆_™å¹åŸŽå¸?14生活¾|?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="keywords" content="™å¹åŸŽå¸‚茶é¦?™å¹åŸŽå¸‚茶馆哪里好,™å¹åŸŽå¸‚好的茶é¦? /> <meta name="description" content="™å¹åŸŽå¸‚茶馆电话ä­hæ ?™å¹åŸŽå¸‚有哪些茉™¦†,™å¹åŸŽå¸‚茶馆排行榜,™å¹åŸŽå¸‚茶馆哪家好哪个好?前十名公司厂家报ä»?ž®½åœ¨™å¹åŸŽå¸?14生活¾|? /> <link href="/Styles/index.css?=20130327" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Scripts/jquery-1.4.4.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/life.popup.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> window.path = "/";</script> <script src="/Scripts/check.js?=20130327" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/checklogin.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <style type="text/css"> .page span { color: #0f0f0f; } #curpage { color: #0f0f0f; } .leftnav h2 strong { font-weight: bold; color: #f60; } h1 strong { font-weight: bold; padding: 0 5px; color: #f60; float: left; display: inline; } </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--头部--> <script src="/scripts/common.js"></script> <script src="/scripts/life.membercard.js"></script> <script src="/Scripts/Praise.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/Message.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/DescriptionAndExpression.js" type="text/javascript"></script> <div class="header f12"> <!--头部横条--> <div class="topbox f12"> <div class="top pr" id="topLife"> <div id="PageTop_divChannel" class="fl left" style="width: 320px;"> <div class="fl fb tl" style="margin-left: 25px;"> <a title="排行æ¦?>排行æ¦?/a> </div> <div class="fl fenlei2"> <div class="fenleipindao" id="fenleiclick"> <em class="daohang"><a target="_blank">快速导èˆ?/a></em> <div class="fenleilist" id="fenleilist" style="border-top: 0px dashed #cccccc;"> <ul> <li><a href='/xiangcheng' class='pl5'>™å¹åŸŽç”Ÿæ´»¾|?/a></li><li><a href='/xiangcheng-f' class='pl5'>™å¹åŸŽ¾ŸŽé£Ÿ</a></li><li><a href='/xiangcheng-w' class='pl5'>™å¹åŸŽè´­ç‰©</a></li><li><a href='/xiangcheng-y' class='pl5'>™å¹åŸŽä¼‘é—²å¨×ƒ¹</a></li><li><a href='/xiangcheng-l' class='pl5'>™å¹åŸŽä¸½äh</a></li><li><a href='/xiangcheng-j' class='pl5'>™å¹åŸŽå¥èín</a></li><li><a href='/xiangcheng-d' class='pl5'>™å¹åŸŽé…’店</a></li><li><a href='/xiangcheng-x' class='pl5'>™å¹åŸŽæ—…游å‡ø™¡Œ</a></li><li><a href='/xiangcheng-r' class='pl5'>™å¹åŸŽæˆ¿äñ”</a></li><li><a href='/xiangcheng-c' class='pl5'>™å¹åŸŽè½¦è¾†</a></li><li><a href='/xiangcheng-e' class='pl5'>™å¹åŸŽæ•™è‚²åŸ¹è®­</a></li><li><a href='/xiangcheng-b' class='pl5'>™å¹åŸŽå®¶å±…建材</a></li><li><a href='/xiangcheng-s' class='pl5'>™å¹åŸŽç”Ÿæ´»æœåŠ¡</a></li><li><a href='/xiangcheng-u' class='pl5'>™å¹åŸŽå•†åŠ¡æœåŠ¡</a></li><li><a href='/xiangcheng-m' class='pl5'>™å¹åŸŽåŒÈ–—服务</a></li><li><a href='/xiangcheng-h' class='pl5'>™å¹åŸŽé‡‘融服务</a></li><li><a href='/xiangcheng-a' class='pl5'>™å¹åŸŽåŠžäº‹æœºæž„</a></li><li><a class="pl5" href="http://www.creaselect.com/xiangcheng-z">™å¹åŸŽä¼˜æƒ </a></li><li><a class="pl5" href="http://www.creaselect.com/xiangcheng-t">™å¹åŸŽ‹zÕdŠ¨</a></li> </ul> </div> </div> <input type="hidden" id="hidLoginId" value="" /><input type="hidden" id="type" /><input type="hidden" id="Descriptionid" /> <input type="hidden" id="hdExpression" /> </div> </div> <div class="fr clearfix right" id="userinfo"> <div id="defaultlogion"> <a href="/mm/OAuth/WeChat/loginToWinXin.aspx" rel="nofollow" title="使用微信账号ç™Õd½•" class="qq weixin" style="top: 8px; right:340px"></a> <a href="/mm/OAuth/qq/logintoqq.aspx" rel="nofollow" title="用QQ帐号ç™Õd½•ç”Ÿæ´»¾|? class="qq" style="top: 8px; right: 197px"></a> <span id="plogin"> <a id="toplogin" rel="nofollow" href="javascript:void(0)">è¯ïL™»å½?/a> </span> <span>|</span> <span> <a rel="nofollow" target="_blank" href="/mm/MemberRegister.aspx">免费注册</a> </span> <span>|</span> <span> <a rel="nofollow" target="_blank" href="/help/QuestionList0101.html">帮助</a> </span> </div> <script type="text/javascript"> loginLoad('/ajax/toploginstate.ashx?d=False'); //window.setTimeout("cl(null,null)", 120000); </script> <!--[if IE 6]><div></div><![endif]--> <dl class="pa" id="prompt" style="right: 8px; top: 38px; display: none;"> <dt></dt> <dd class="clearfix pr"> <div class="dtbg"></div> <!--[if IE 6]><div></div><![endif]--> <div class="t-loginbg-left"></div> <div class="t-loginbg-right"></div> </dd> <dd class="ddbg"> <p class="tc mb5">您当前还没有ç™Õd½•åQŒè¯·ç™Õd½•ã€?/p> <p class="tr pr10 bluelink"><a href="javascript:void(0);" rel="nofollow" onclick="noprompt()">不再提醒</a></p> </dd> <dd class=""> <div class="b-loginbg-left"></div> <div class="b-loginbg-right"></div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="container clearfix"> <div class="bannerbox clearfix pb10"> <div id="PageTop_logo" class="fl logobox"><a href="/xiangcheng" title="™å¹åŸŽç”Ÿæ´»¾|? rel="nofollow"><img src="/styles/images/discount_logo.gif" border="0" /></a></div> <div class="fl searchbox"> <div class="citybox"> <div class="cityname red"> <a href="/xiangcheng" rel="nofollow"> ™å¹åŸŽ</a> </div> <div class="fl pl5 pr5 f12 grey9"> | </div> <div class="changebox" id="changebox" style="border-top: 1px solid #ffffff; border-left: 1px solid #ffffff; z-index: 100!important;"> <div class="changecity" id="changecity" style="width: 100px; z-index: 100!important;"> 切换城市 </div> <div class="citylist" id="cc" style="z-index: 100!important;"> <script type="text/javascript" src="/ajax/HotCity.ashx"></script> <script src="/Scripts/cookie.js"></script> </div> </div> </div> <div class="scbox clearfix "> <input type="hidden" name="aid" value="116016010" /> <input type="hidden" name="apy" value="xiangcheng" /> <div class="area" id="selectSublist"> <a href="javascript:;" rel="nofollow" id="curSubname">全部区域</a> <!--搜烦选择地区的下拉菜å?--> <input type="hidden" id="txtQuXian" value="116016010" /> <div class="open" id="selectSublistOpen" style="display: none"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="javascript:setQuyu('116016010','™å¹åŸŽ')">全部区域</a></li> </ul> </div> </div> <input class="textbox" type="text" id="txtKey" name="key" value="商家、公司或企业å? style="color: #ccc;" onfocus="focusin('#txtKey','商家、公司或企业å?)" onblur="blurin('#txtKey','商家、公司或企业å?)" onkeypress="if(event.keyCode==13){search(jQuery('#txtKey').val(),jQuery('#txtQuXian').val(),'');return false;}" /><input type="button" class="scbtn" onclick="search(jQuery('#txtKey').val(), jQuery('#txtQuXian').val(), ''); return false;" /> </div> <script>if ($("#txtQuXian").val().length == 9) { $("#curSubname").html('全部区域') }</script> <div class="fl spanwidth"> 热门搜烦åQ? </div> </div> <!--logo/seach/fontlink--> <div class="fl fontlink clearfix"> <div><a target="_blank" title="中国114黄页">114黄页</a></div><div><a target="_blank" title="114查询">114查询</a></div><div><a target="_blank" title="114分类信息">114分类信息</a></div><div><a target="_blank" title="114代理">114代理</a></div><div><a target="_blank" title="电话åïL æŸ¥è¯¢">电话åïL æŸ¥è¯¢</a></div><div><a href="http://www.creaselect.com" target="_blank" title="114生活¾|?>114生活¾|?/a></div><div><a href="http://www.creaselect.com/beijing" target="_blank" title="北京商场打折信息">北京商场打折信息</a></div><div><a href="http://www.creaselect.com/beijing" target="_blank" title="北京生活¾|?>北京生活¾|?/a></div> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div class="cb"> </div> <div class="nav clearfix yaheifont fb"> <div class="left"> <span><a rel="nofollow" href='/xiangcheng' class='fb'>™å¹åŸŽé¦–页</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/xiangcheng-f'>¾ŸŽé£Ÿ</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/xiangcheng-w'>购物</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/xiangcheng-y'>休闲å¨×ƒ¹</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/xiangcheng-l'>丽äh</a></span> <span><a href='/xiangcheng-v' class='fb' rel="nofollow">更多服务</a></span> <span style='position:relative;'><a href='/xiangcheng-z' class='fb' rel="nofollow">找优æƒ?/a></span> <span style='position:relative;'><a href='/xiangcheng-t' class='fb' rel="nofollow">找活åŠ?/a></span> <span style='position:relative;'><a href='/xiangcheng-ba' class='fb' rel="nofollow">说吧</a><img class='imgpa' src='/styles/images/new5.gif' /></span> </div> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div class="cb"> </div> <div id="MainTop" class="poster"> <script type='text/javascript' src='/mainad/9901.js'></script> <script type='text/javascript'> /*旧版生活¾|‘顶部导航下æ–?60*90 创徏äº?2014-09-19*/ var cpro_id = 'u1724285'; </script> <script src='http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js' type='text/javascript'></script> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div id="dvDescription" style="display: none;"> <div class="Impression" id="dvImpressionCount" style="width: 500px; height: 150px; margin-top: 10px;"> <span id="span_DescriptionCount"></span> </div> <br /> <br /> <div style="text-align: center; width: 500px; margin-bottom: 10px;"> <input type="text" style="border: 1px solid #CCCCCC; height: 18px; line-height: 18px; width: 210px;" maxlength="10" id="DescriptionCount" /> </div> <div style="text-align: center; width: 500px;"> <label style="text-align: left; margin-right: 5px; color: Gray;">(温馨提示åQšè¯·æ‚¨é€‰æ‹©æˆ–是输入不超˜q?0字内å®?</label> </div> </div> <div id="DialogDiv" class="DialogDiv" style="display: none;"> <h2>温馨提示åQ?span style="color: Red;" id="spanNum"></span>¿U’自动关é—?a href="javascript:void(0)" rel="nofollow" id="btn_close"><span class="display:none;" id="spanDialog" onmouseover="this.style.display='block'" onmouseout="this.style.display='none'"> </span></a></h2> <div class="form"> <span id="alert" style="font-family: Lucida Grande,Lucida Sans,Arial,sans-serif"></span> <img alt="" id="imgAlertBox" src="" /> </div> <div class="btnbox"> <button id="btnDialogClose" type="button" role="button" aria-disabled="false"><span>关闭</span></button> </div> </div> <div id="dvFaceShow" style="display: none;"> <div class="faceoutline"> <div class="p10" id="divExpressionList" style="background-color: #fff;"> </div> </div> </div> <div id="divDialogPraise" style="display: none; overflow-y: hidden; *padding-bottom: 0; padding-bottom: 0\0; _height: 290px;"> </div> <div id="divDialogMessage" style="display: none; width: 340px; overflow-y: hidden;"> <div class="clearfix" style="height: 118px"> <span class="fl">¿Uä¿¡å†…容åQ?/span><span style="float: right;">您还可以输入<em name="nums" class="f16 enfont" id="nums">140</em>个汉å­?/span> <textarea name="txtMessageContent" id="txtMessageContent" onfocus="focusin('#txtMessageContent','')" onblur="blurin('#txtMessageContent','')" style="overflow: auto; width: 336px; margin: 0 auto; height: 91px; line-height: 20px;"></textarea> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/scripts/top.js?1"></script> <script type="text/javascript"> function openMenu() { document.getElementById("topMenu").className = "onurlhome pr"; document.getElementById("menu").style.display = "block" } function closeMenu() { document.getElementById("topMenu").className = "pr"; document.getElementById("menu").style.display = "none" } jQuery(function () { jQuery("#topLife .divchange").each(function () { jQuery(this).mouseover(function () { jQuery("#topLife .divchange").removeClass("spanbg"); jQuery(this).addClass("spanbg"); }); }); jQuery("#liUnReadTrends").add("#liMessageUnRead").click(function () { jQuery(this).hide(); return true; }); }); ssetInterval(); function ssetInterval() { (function ($) { //if ($("#plogin").length != 1) { $("#PageTop_divChannel3").hide() } if ($("#amembername").length == 1) { $.ajax({ type: "POST", url: "/Ajax/AjaxUnReadTrends.ashx", data: { "location": (new Date()).getTime() }, success: function (data) { if (data && $.trim(data) != "") { var dataObj = eval("(" + data + ")"); var liUnReadTrends = $("#liUnReadTrends"), liMessageUnRead = $("#liMessageUnRead"); if (dataObj.ut != 0) { liUnReadTrends.html("<a href=\"/mm/manage/AboutMeTrends.aspx\">新动态(<em class=\"fb red\">" + dataObj.ut + "</em>åQ?/a>").show(); } else { liUnReadTrends.html("").hide();; } if (dataObj.um != 0) { liMessageUnRead.html("<a href=\"/mm/manage/MessageRecieve.aspx\">¿Uä¿¡åQ?em class=\"fb red\">" + dataObj.um + "</em>åQ?/a>").show(); } else { liMessageUnRead.html("").hide(); } window.getUnRead = setTimeout(ssetInterval, parseInt(1440) * 1000); } } }); } else { if (window.getUnRead) { delete window.getUnRead; } } })(jQuery); } </script> <script type="text/javascript"> SetCookie("s114", "xiangcheng|™å¹åŸŽå¸‚|116016010000000|", 2592000, "/") </script> <!--头部--> <!--™åµé¢ä¸­éƒ¨--> <div class="container"> <div class="mainbody clearfix"> <!--å·?-> <div class="sideleft"> <!--热门å¯ÆDˆª--> <div class="hot-nav mb5"> <span class="kai">展开</span> <div class="b1"> </div> <div class="b2" style="background: #FFF9F6;"> </div> <div class="b3" style="background: #FFF9F6;"> </div> <div class="b4" style="background: #FFF9F6;"> </div> <div class="SearchResult pl10 clearfix Rank"> <span class="fl">搜烦¾l“æžœåQ?/span> <h1><strong> ™å¹åŸŽå¸‚茶é¦?/strong></h1> <span class="fl">扑ֈ°<em class="pl5 pr5 fb red enfont">0</em>条相关结æž?/span> <a target='_blank' href="/xiangcheng-y" class='rt fr' title='新项城市休闲å¨×ƒ¹ä¿¡æ¯å¤§å…¨'>新项城市休闲å¨×ƒ¹ä¿¡æ¯å¤§å…¨</a> </div> <div id="divResultCls" class="content" style="overflow: visible;"> <dl class="clearfix" style="margin-bottom: 5px;"> <dt>分类åQ?/dt><dd><div class="mb10 pr"><a href='/s-116016-103.html' title="周口休闲å¨×ƒ¹">周口休闲å¨×ƒ¹</a><span style="padding:0 2px;"> > </span><a href='/s-116016-103005.html' title='周口茉™¦†'>周口茉™¦†</a><span style="padding:0 2px;"> > </span><a href='/s-116016010-103005.html' title='™å¹åŸŽå¸‚茶é¦?>™å¹åŸŽå¸‚茶é¦?/a><div class='rt2 fr paiHang'><span class='floatR'>排行æ¦?/span><a target='_blank' class='rt2 fr' href='/zhoukou-p-103005-116016-1' title='周口茉™¦†æŽ’è¡Œæ¦?>周口茉™¦†</a></div></div><div id='subCate' class="searchbd bd1"><div class="ml-6"><a class="blu4" href='/s-116016010-103001.html' title='™å¹åŸŽå¸‚KTV/KTV招聘'>™å¹åŸŽå¸‚KTV/KTV招聘</a><a class="blu4" href='/s-116016010-103002.html' title='™å¹åŸŽå¸‚咖啡厅'>™å¹åŸŽå¸‚咖啡厅</a><a class='on'>™å¹åŸŽå¸‚茶é¦?/a><a class="blu4" href='/s-116016010-103003.html' title='™å¹åŸŽå¸‚é…’å?>™å¹åŸŽå¸‚é…’å?/a><a class="blu4" href='/s-116016010-103007.html' title='™å¹åŸŽå¸‚网å?>™å¹åŸŽå¸‚网å?/a><a class="blu4" href='/s-116016010-103008.html' title='™å¹åŸŽå¸‚电玩店/游戏åŽ?>™å¹åŸŽå¸‚电玩店/游戏åŽ?/a><a class="blu4" href='/s-116016010-103006.html' title='™å¹åŸŽå¸‚夜æ€ÖM¼š/*'>™å¹åŸŽå¸‚夜æ€ÖM¼š/*</a><a class="blu4" href='/s-116016010-103013.html' title='™å¹åŸŽå¸‚æ¡‘æ‹¿æ´—‹¹´ä¸­å¿?>™å¹åŸŽå¸‚æ¡‘æ‹¿æ´—‹¹´ä¸­å¿?/a><a class="blu4" href='/s-116016010-103011.html' title='™å¹åŸŽå¸‚按摩保å?丝èƒö会所'>™å¹åŸŽå¸‚按摩保å?丝èƒö会所</a><a class="blu4" href='/s-116016010-103004.html' title='™å¹åŸŽå¸‚电影院/演出/¼œ¨åŠ¡'>™å¹åŸŽå¸‚电影院/演出/¼œ¨åŠ¡</a><a class="blu4" href='/s-116016010-103010.html' title='™å¹åŸŽå¸‚图书馆/文化艺术'>™å¹åŸŽå¸‚图书馆/文化艺术</a><a class="blu4" href='/s-116016010-103014.html' title='™å¹åŸŽå¸‚å…¬å›?æ¸æ€¹åœ?>™å¹åŸŽå¸‚å…¬å›?æ¸æ€¹åœ?/a><a class="blu4" href='/s-116016010-103019.html' title='™å¹åŸŽå¸‚棋牌室'>™å¹åŸŽå¸‚棋牌室</a><a class="blu4" href='/s-116016010-103018.html' title='™å¹åŸŽå¸‚彩¼œ¨æŠ•æ³?>™å¹åŸŽå¸‚彩¼œ¨æŠ•æ³?/a><a class="blu4" href='/s-116016010-103017.html' title='™å¹åŸŽå¸‚其他休闲会所'>™å¹åŸŽå¸‚其他休闲会所</a></div></div></dd> </dl> <dl class="clearfix" style="margin-bottom: 0px;"> <dt>区域åQ?/dt><dd class="blue3"><div class="ml-6"><a href='/s-116016-103005.html'>全部区域</a><a href='/s-116016001-103005.html'>川汇åŒ?5)</a></div></dd> </dl> </div> <div id="divResultCls2"> <div class="b5"> </div> <div class="b6"> </div> <div class="b7"> </div> <div class="b8"> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $("#ulmedal").find("li").each(function () { var id = $(this).attr("id"); $(this).click(function () { window.open(id); }); }); $("#spanrek").hover(function () { $("#divrek").show(); }, function () { $("#divrek").hide(); }); </script> <!--优惠券列è¡?-> <div class="couponnav clearfix "> <div class="leftnav" style="width: 55%; overflow: hidden"> <h2> <strong class="red f14"> ™å¹åŸŽå¸‚茶馆的搜烦¾l“æžœ</strong></h2> </div> <div class="rightnav" style="width: 40%"> <span>排序åQ?/span><span><a rel="nofollow" href='/s-116016010-103005.html' style='font-weight:bold;'>默认</a></span><span><a rel="nofollow" href='/s-116016010-103005-s1.html'>æ€Õdˆ†</a></span><span><a rel="nofollow" href='/s-116016010-103005-s3.html'>人均</a></span><span><a rel="nofollow" href='/s-116016010-103005-s2.html'>点评æ•?/a></span><!--span>口味</span><span>服务</span><span>环境</span><span>上菜速度</span--> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div class="couponList bd1 pt10 mb10" id="searchList"> <div style="font-size: 12px; line-height: 24px; padding: 12px 0 0 12px;"> <div id="litNoResult"> <b>抱歉åQŒæ²¡æœ‰æ‰¾åˆ°ç›¸å…³çš„商户</b><br /> - ‹‚€æŸ¥è¾“入的文字是否有误<br /> - ¾_„¡®€æŸ¥è¯¢å†…容åQŒå°½é‡ä‹É用最主要的字è¯?br /> <br /> - 没有扑ֈ°æƒŒ™¦çš„商æˆøP¼Œæ‚¨å¯ä»? <button id="btnupimg" class="publissbtn" onclick="location.href='/addshop.aspx'"> <span>免费æ·ÕdŠ å•†æˆ·</span></button><br /> - 换一ä¸?span class="blue3"><a href="/index.htm">城市</a></span>看看 </div> </div> <script type="text/javascript"> function listover(obj) { obj.style.backgroundColor = '#fafafa'; obj.style.border = '1px solid #e5e5e5'; obj.style.padding = '9px'; obj.style.backgroundImage = 'none'; } function listout(obj) { obj.style.backgroundColor = ''; obj.style.border = '0px solid #e5e5e5'; obj.style.padding = '10px'; obj.style.backgroundImage = 'url("/styles/images/dianline.png")' } $("#divHelp").hover(function () { $("#divHelpContent").show(); }, function () { $("#divHelpContent").hide(); }); $("#ranklist dl strong:lt(3)").addClass("hong"); var a = "<div class=\"rate-disp\" style=\"margin: 3px auto 0 auto\"><div style=\"width: $$xingvalue$$px\" class=\"rate-disp-i\"></div></div>"; $("dl.clearfix dd[xing]").each(function () { $(this).append(a.replace("$$xingvalue$$", 18 * $(this).attr("xing") - 1)); }); $("div.rankinglist").click(function () { window.location = $("#aMore").attr("href"); }); </script> </div> <div class='advNEW' id='advNEW'><span class='adv_btn'>展开</span><ul><li class='aroundCity clearfix'> <em>周边城市åQ?/em> <p class='hides'><a href='/s-116001-103005.html'>郑州茉™¦†</a><a href='/s-116001008-103005.html'>巩义茉™¦†</a><a href='/s-116001010-103005.html'>新密茉™¦†</a><a href='/s-116001011-103005.html'>新郑茉™¦†</a><a href='/s-116002-103005.html'>开ž®èŒ¶é¦?/a><a href='/s-116003-103005.html'>‹z›é˜³èŒ‰™¦†</a><a href='/s-116004-103005.html'>òq³é¡¶å±ÞpŒ¶é¦?/a><a href='/s-116004007-103005.html'>鲁山茉™¦†</a><a href='/s-116005-103005.html'>安阳茉™¦†</a><a href='/s-116005007-103005.html'>滑县茉™¦†</a><a href='/s-116006-103005.html'>鹤壁茉™¦†</a><a href='/s-116007-103005.html'>æ–îC¹¡èŒ‰™¦†</a><a href='/s-116007006-103005.html'>获嘉茉™¦†</a><a href='/s-116007011-103005.html'>卫辉茉™¦†</a><a href='/s-116008-103005.html'>焦作茉™¦†</a><a href='/s-116008006-103005.html'>博爱茉™¦†</a><a href='/s-116009-103005.html'>‹È®é˜³èŒ‰™¦†</a><a href='/s-116009005-103005.html'>台前茉™¦†</a><a href='/s-116010-103005.html'>许昌茉™¦†</a><a href='/s-116011-103005.html'>漯河茉™¦†</a><a href='/s-116012-103005.html'>三门峡茶é¦?/a><a href='/s-116013-103005.html'>南阳茉™¦†</a><a href='/s-116014-103005.html'>商丘茉™¦†</a><a href='/s-116014008-103005.html'>夏邑茉™¦†</a><a href='/s-116014009-103005.html'>永城茉™¦†</a><a href='/s-116015-103005.html'>信阳茉™¦†</a><a href='/s-116015007-103005.html'>固始茉™¦†</a><a href='/s-116016-103005.html'>周口茉™¦†</a><a href='/s-116016005-103005.html'>沈丘茉™¦†</a><a href='/s-116016010-103005.html'>™å¹åŸŽèŒ‰™¦†</a><a href='/s-116017-103005.html'>驻马店茶é¦?/a><a href='/s-116018-103005.html'>‹¹ŽæºèŒ‰™¦†</a></p> </li><li class='Keycities clearfix'> <em>重点城市åQ?/em> <p class='hides'><a href='/s-101001-103005.html'>北京茉™¦†</a><a href='/s-109001-103005.html'>上æ“v茉™¦†</a><a href='/s-119001-103005.html'>òq¿å·žèŒ‰™¦†</a><a href='/s-122001-103005.html'>重庆茉™¦†</a><a href='/s-111001-103005.html'>杭州茉™¦†</a><a href='/s-113001-103005.html'>¼›å·žèŒ‰™¦†</a><a href='/s-115001-103005.html'>‹¹Žå—茉™¦†</a><a href='/s-117001-103005.html'>武汉茉™¦†</a><a href='/s-112001-103005.html'>合肥茉™¦†</a><a href='/s-116001-103005.html'>郑州茉™¦†</a><a href='/s-110001-103005.html'>南京茉™¦†</a><a href='/s-110005-103005.html'>苏州茉™¦†</a><a href='/s-115002-103005.html'>青岛茉™¦†</a><a href='/s-127001-103005.html'>西安茉™¦†</a><a href='/s-108001-103005.html'>哈尔滨茶é¦?/a><a href='/s-106001-103005.html'>沈阳茉™¦†</a><a href='/s-124001-103005.html'>贵阳茉™¦†</a><a href='/s-110002-103005.html'>无锡茉™¦†</a><a href='/s-119006-103005.html'>佛山茉™¦†</a><a href='/s-111002-103005.html'>宁æ‡L茉™¦†</a><a href='/s-131001-103005.html'>乌鲁木齐茉™¦†</a><a href='/s-123006-103005.html'>¾lµé˜³èŒ‰™¦†</a><a href='/s-116005-103005.html'>安阳茉™¦†</a><a href='/s-107001-103005.html'>长春茉™¦†</a><a href='/s-116003-103005.html'>‹z›é˜³èŒ‰™¦†</a><a href='/s-103001-103005.html'>矛_®¶åº„茶é¦?/a><a href='/s-106002-103005.html'>大连茉™¦†</a><a href='/s-120001-103005.html'>南宁茉™¦†</a><a href='/s-121001-103005.html'>‹¹·å£èŒ‰™¦†</a><a href='/s-111003-103005.html'>温州茉™¦†</a><a href='/s-103002-103005.html'>唐山茉™¦†</a><a href='/s-112002-103005.html'>芜湖茉™¦†</a><a href='/s-119018-103005.html'>中山茉™¦†</a></p> </li></ul></div> </div> <!--å?-> <div class="sideright"> <!--我èín边的åº?-> <!--大家正在è¯?-> <div class="mb10"> <a href="/addshop.aspx" target="_blank"> <img src="/styles/images/addshopbtn.png" alt="免费æ·ÕdŠ å•†æˆ·" /></a> </div> <script type="text/javascript"> var cpro_id="u2229315";</script><script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type="text/javascript"></script> <div class='new_con'> <div class='new_tab' id='tab'> <a href='javascript:;' class='cur'>最新认领商æˆ?/a> <a href='javascript:;'>最新免费商æˆ?/a> </div> <div class='new_zu'> <div class='new_cont' style='display: block'> <ul> </ul> </div> <div class='new_cont'> <ul> <li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="豪门高品婚礼" href="/s-lk5ibe3i">豪门高品婚礼</a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-111014.html"><strong>【驾校ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽå¸‚汽车驾驶训¾lƒé¦†" href="/s-lv5iuubi">™å¹åŸŽå¸‚汽车驾驶训¾lƒé¦†</a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄免费发放木偶剧门¼œ? href="/s-ff5iurqi">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄免费å?/a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽçš‡å®«å©šçº±æ‘„媄十一婚纱大优æƒ? href="/s-15iuryi">™å¹åŸŽçš‡å®«å©šçº±æ‘„媄十一婚纱å¤?/a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄åQˆé’òq´èµ\店)" href="/s-ky5iur2i">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄åQˆé’òq?/a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄" href="/s-nh5iurzi">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄</a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="豪门高品婚礼" href="/s-lk5ibe3i">豪门高品婚礼</a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-111014.html"><strong>【驾校ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽå¸‚汽车驾驶训¾lƒé¦†" href="/s-lv5iuubi">™å¹åŸŽå¸‚汽车驾驶训¾lƒé¦†</a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄免费发放木偶剧门¼œ? href="/s-ff5iurqi">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄免费å?/a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113010.html"><strong>【家ç”늻´ä¿®ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽæ›™å…‰å®¶ç”µ¾l´ä¿®éƒ? href="/s-ru5iurti">™å¹åŸŽæ›™å…‰å®¶ç”µ¾l´ä¿®éƒ?/a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄åQˆé’òq´èµ\店)" href="/s-ky5iur2i">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄åQˆé’òq?/a></li><li><a target="_blank" href="/s-116016010-113014.html"><strong>【其他便利ã€?/strong></a><a target="_blank" title="™å¹åŸŽçš‡å®«å©šçº±æ‘„媄十一婚纱大优æƒ? href="/s-15iuryi">™å¹åŸŽçš‡å®«å©šçº±æ‘„媄十一婚纱å¤?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="makingbox" id="divonsaying" name="divonsaying" style="display: block"> <div class="boxborder"> <div class="h4div" id="divSayingTitle">大家正在è¯?span class="morebox" style="padding-right: 130px;"><a href="" id="asayba" target="_blank">更多</a></span><span class="morebox"><a href="xiangcheng-ba">我要è¯?/a></span></div> <div id="dvSaying" style="height: 400px; overflow: hidden"></div> </div> </div> <script type="text/javascript" language="javascript"> (function ($) { $.fn.extend({ Scroll: function (opt, callback) { //参数初始åŒ? if (!opt) var opt = {}; var _this = this.eq(0); timer = opt.timer ? parseInt(opt.timer, 10) : 5000; //滚动的时间间隔(毫秒åQ? //滚动函数 scrollUp = function () { var children = _this.children(); var chileLast = children.last(); var chileFirst = children.first(); var upHeight = chileLast.height(); chileLast.css({ "margin": "0px 10px 0px 10px", "padding-top": "0px" }).height(0).children().hide(); chileLast.insertBefore(chileFirst); chileLast.animate({ height: upHeight }, 2000, function () { $(this).children().fadeIn(2000); }); } //鼠标事äšg¾l‘定 _this.hover(function () { clearInterval(timerID); }, function () { timerID = setInterval("scrollUp()", timer); }).mouseout(); } }); })(jQuery); $("#dvSaying img").each(function () { var $this = $(this); $this.MemberCard($this.parents("div .making-line").eq(0).attr("mid")); }); function checkState() { cl(function(){ window.location.href=window.path+"mm/manage/MyHome.aspx"; }); } $.get("/Ajax/AjaxReadSaying.aspx", { "areaid":$("div .scbox input:hidden").eq(0).val(),"rnd": (new Date()).getTime() }, function (data) { $("#dvSaying").html(data); var saycount=$("#dvSaying .making-line ").length; if(saycount>2) { $("#dvSaying").Scroll({ timer: 5000 }); } $.get("/Ajax/CreateSayHtml.aspx",{"areaid":$("div .scbox input:hidden").eq(0).val(),"rnd":(new Date()).getTime()}); }); $("#asayba").attr("href","/"+$("div .scbox input:hidden").eq(1).val()+"-ba"); $("#tab").find("a").each(function(index) { $(this).mousemove(function () { $(this).addClass("cur").siblings().removeClass("cur"); $(".new_zu .new_cont").eq(index).stop().show().siblings().stop().hide(); }); }); </script> <!--大家正在å?-> <div class="makingbox"> <div class="boxborder"> <div class="h4div" id="divDoingTitle">大家正在å?/div> <div id="divondoing" style="height: 340px; overflow: hidden"><div id="divdoingmodule1"><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq121215105345921" rel="nofollow" target="_blank" title="文哥"><img src="/HeadPic/small_qq121215105345921.jpeg" mid="201212150064"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq121215105345921" target="_blank" rel="nofollow">文哥</a> <span class="red fb pl5 pr5">获得了徽ç«?/span><a>æ·È –加瓦</a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq121215105345921" rel="nofollow" target="_blank" title="文哥"><img src="/HeadPic/small_qq121215105345921.jpeg" mid="201212150064"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq121215105345921" target="_blank" rel="nofollow">文哥</a> <span class="red fb pl5 pr5">æ·ÕdŠ äº?/span><a href="/s-lv5iuubi" target="_blank">™å¹åŸŽå¸‚汽车驾驶训¾lƒé¦†</a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">æ·ÕdŠ äº?/span><a href="/s-ff5iurqi" target="_blank">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄免费发放木偶剧门¼œ?/a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">æ·ÕdŠ äº?/span><a href="/s-15iuryi" target="_blank">™å¹åŸŽçš‡å®«å©šçº±æ‘„媄十一婚纱大优æƒ?/a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">发布了优æƒ?/span><a href="/m-201209070044-c-20120919000031.html" target="_blank" rel="nofollow">™å¹åŸŽçš‡å®«å©šçº±æ‘„媄十一写真大优æƒ?/a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">获得了徽ç«?/span><a>好äh一ä¸?/a></div><div class="cb"></div></div></div><div id="divdoingmodule2"><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">æ·ÕdŠ äº?/span><a href="/s-ky5iur2i" target="_blank">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄åQˆé’òq´èµ\店)</a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">获得了徽ç«?/span><a>摄世之初</a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044" /></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">上传囄¡‰‡åˆ?/span><a href="/s-nh5iurzi" target="_blank">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄</a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">获得了徽ç«?/span><a>æ·È –加瓦</a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-qq120907084027656" rel="nofollow" target="_blank" title="落曦"><img src="/HeadPic/small_qq120907084027656.jpeg" mid="201209070044"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-qq120907084027656" target="_blank" rel="nofollow">落曦</a> <span class="red fb pl5 pr5">æ·ÕdŠ äº?/span><a href="/s-nh5iurzi" target="_blank">™å¹åŸŽçš‡å®«å›½é™…婚纱摄媄</a></div><div class="cb"></div></div><div class="making-line pb5"><div class="picbox"><a href="/m-woailishuguang" rel="nofollow" target="_blank" title="woailishug"><img src="/HeadPic/small_headpic.png" mid="201209110208"/></a></div><div class="txtbox blue3" style="height:40px;overflow:hidden"><a href="/m-woailishuguang" target="_blank" rel="nofollow">woailishug</a> <span class="red fb pl5 pr5">获得了徽ç«?/span><a>æ·È –加瓦</a></div><div class="cb"></div></div></div></div> </div> </div> <script type="text/javascript"> function slideDown(ContId, interTime, speed) { var doingBox = $("#" + ContId); var intval, timeOut, sInterval; doingBox.hover(function(){ clearInterval(intval); },function() { intval = setInterval(function () { var lastDoing = $("> div:last", doingBox); lastDoing.hide().prependTo(doingBox) .slideDown(2000, function () { $(this).animate({ opacity: 1 },2000)}); }, interTime); }).trigger("mouseleave"); } $(document).ready(function(){ slideDown("divondoing", 5000, 20); }); $("#divondoing img[mid]").each(function(){ var $this=$(this); $this.MemberCard($this.attr("mid")); }); </script> <div id="top_div"> <script type="text/javascript"> var cpro_id = "u2229322"; </script> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script> <style type="text/css"> .top_divFix { position: fixed; top: 0px; } </style> </div> <script type="text/javascript"> var topDivHigh = $('#top_div').offset().top; $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() > topDivHigh) { $('#top_div ').addClass('top_divFix'); } if ($(window).scrollTop() <= topDivHigh) { $('#top_div ').removeClass('top_divFix'); } }); </script> <div style="width: 260px; top: -1000px; left: 10px; position: absolute;" id="MapMark"> <div class="publicbox1 mb10 clearfix" style="height: 245px;" id="bdMap"> </div> </div> <input type="hidden" id="globalM" /> <div style="clear: both;"> </div> </div> </div> </div> <!-- 左侧对联òq¿å‘Š --> <div class="advLeft" id="advLeft"> <ul> </ul> </div> <!-- 左侧对联òq¿å‘Š --> <!-- 右侧对联òq¿å‘Š --> <div class="advLeft advRight" id="advRight"> <ul> </ul> </div> <!-- 对联òq¿å‘Šjs --> <script type="text/javascript"> var winWidth = $(window).width(); var winHeight = $(window).height() / 2; var aLeftWID = $("#advLeft").width(); var number = (winWidth - 980) / 2 - aLeftWID - 20; $("#advLeft").css('left', number + "px"); $("#advRight").css('right', number + "px"); $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() > winHeight) { $("#advLeft").stop().animate({ 'top': '20px' }, 500); $("#advRight").stop().animate({ 'top': '20px' }, 500); } else { $("#advLeft").stop().animate({ 'top': '160px' }, 500); $("#advRight").stop().animate({ 'top': '160px' }, 500); } }); $(".close").click(function (event) { $(this).parent("li").fadeOut(500); }); </script> <!-- 对联òq¿å‘Šjs end--> <!--™åµé¢åº•éƒ¨--> <div class="container"> <div id="Bottom_MainBootom" class="poster"> <script type="text/javascript" src="/scripts/couplet.js"></script> <script type="text/javascript" src="/mainad/9903.js"></script> <script type="text/javascript" src="/mainad/9902.js"></script> <div> <script type="text/javascript"> var cpro_id = "u1731207"; (window["cproStyleApi"] = window["cproStyleApi"] || {})[cpro_id] = { at: "3", rsi0: "960", rsi1: "250", pat: "6", tn: "baiduCustNativeAD", rss1: "#FFFFFF", conBW: "1", adp: "1", ptt: "0", titFF: "%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E9%9B%85%E9%BB%91", titFS: "", rss2: "#000000", titSU: "0", ptbg: "90", piw: "0", pih: "0", ptp: "0" } </script> <script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="Bottom_pageDiv" class="botlinkbox grey9 mb10" style="padding-top:20px;">™å¹åŸŽå¸?14生活¾|‘提供项城市茉™¦†ç”µè¯ä»äh ¼,™å¹åŸŽå¸‚有哪些茉™¦†,™å¹åŸŽå¸‚茶馆排å?™å¹åŸŽå¸‚茶馆哪家好哪个好?前十名公司厂家报ä»?/div> <div id="Bottom_linkDiv" class="botulbox mb10" style="border: none;"><ul class="clearfix grey9"><li><a href="/s-117001-103005.html" title='武汉茉™¦†' target='_blank'>武汉茉™¦†</a></li><li><a href="/s-117013-103005.html" title='恩施州茶é¦? target='_blank'>恩施好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-119004-103005.html" title='珠æ“v茉™¦†' target='_blank'>珠æ“v茉™¦†</a></li><li><a href="/s-119006-103005.html" title='佛山茉™¦†' target='_blank'>佛山好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-119017-103005.html" title='东莞茉™¦†' target='_blank'>东莞茉™¦†</a></li><li><a href="/s-123006-103005.html" title='¾lµé˜³èŒ‰™¦†' target='_blank'>¾lµé˜³å¥½çš„茉™¦†</a></li><li><a href="/s-124001-103005.html" title='贵阳茉™¦†' target='_blank'>贵阳茉™¦†</a></li><li><a href="/s-127001-103005.html" title='西安茉™¦†' target='_blank'>西安好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-103003-103005.html" title='¿U¦çš‡å²›èŒ¶é¦? target='_blank'>¿U¦çš‡å²›èŒ¶é¦?/a></li><li><a href="/s-104002-103005.html" title='大同茉™¦†' target='_blank'>大同好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-106004-103005.html" title='抚顺茉™¦†' target='_blank'>抚顺茉™¦†</a></li><li><a href="/s-111007-103005.html" title='金华茉™¦†' target='_blank'>金华好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-112001-103005.html" title='合肥茉™¦†' target='_blank'>合肥茉™¦†</a></li><li><a href="/s-113003-103005.html" title='莆田茉™¦†' target='_blank'>莆田好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-114001-103005.html" title='南昌茉™¦†' target='_blank'>南昌茉™¦†</a></li><li><a href="/s-116002-103005.html" title='开ž®èŒ¶é¦? target='_blank'>开ž®å¥½çš„茶é¦?/a></li><li><a href="/s-116005-103005.html" title='安阳茉™¦†' target='_blank'>安阳茉™¦†</a></li><li><a href="/s-117004-103005.html" title='宜昌茉™¦†' target='_blank'>宜昌好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-117006-103005.html" title='鄂州茉™¦†' target='_blank'>鄂州茉™¦†</a></li><li><a href="/s-118001-103005.html" title='长沙茉™¦†' target='_blank'>长沙好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-119003-103005.html" title='深圳茉™¦†' target='_blank'>深圳茉™¦†</a></li><li><a href="/s-119012-103005.html" title='梅州茉™¦†' target='_blank'>梅州好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-119018-103005.html" title='中山茉™¦†' target='_blank'>中山茉™¦†</a></li><li><a href="/s-120003-103005.html" title='桂林茉™¦†' target='_blank'>桂林好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-125006-103005.html" title='丽江茉™¦†' target='_blank'>丽江茉™¦†</a></li><li><a href="/s-126004-103005.html" title='日喀则茶é¦? target='_blank'>日喀则好的茶é¦?/a></li><li><a href="/s-127003-103005.html" title='宝鸡茉™¦†' target='_blank'>宝鸡茉™¦†</a></li><li><a href="/s-129001-103005.html" title='西宁茉™¦†' target='_blank'>西宁好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-131001-103005.html" title='乌鲁木齐茉™¦†' target='_blank'>乌鲁木齐茉™¦†</a></li><li><a href="/s-105002-103005.html" title='包头茉™¦†' target='_blank'>包头好的茉™¦†</a></li><li><a href="/s-106009-103005.html" title='阜新茉™¦†' target='_blank'>阜新茉™¦†</a></li><li><a href="/s-107001-103005.html" title='长春茉™¦†' target='_blank'>长春好的茉™¦†</a></li></ul></div> <div class="footer"> <p class="lh150 grey9 pb5" style="padding-top: 10px; text-align: center;"> 免责声明åQšä»¥ä¸Šä¿¡æ¯ç”±ç”¨æˆ·è‡ªè¡Œæä¾›òq¶ç”±¾pȝ»Ÿè‡ªåŠ¨æ”¶å½•åQŒå†…容的准确性、完整性、合法性、真实性由用户负责ã€?14生活¾|‘对此不承担ä»ÖM½•è´£ä“Qã€? </p> <hr /> <div class="lh180 mt5"> <div class="enfont clearfix" style="width: 650px; margin: 0 auto;"> <span class="fl" style="line-height: 18px;"> <script type="text/javascript" src="http://www.114chn.com/JavaScript/beian.js"></script> å»ø™®®æŠ•è¯‰åˆä½œåQ?/span><img class="fl" src="/Styles/images/120mail.gif"> <a target="_blank" href="/StaffDemand.aspx" style="margin-left: 10px; color: #ff6600" rel="nofollow">员工íw«ä†¾è®¤è¯æŸ¥è¯¢</a> </div> <div class="hei"> Copyright©2003-2019     114生活¾|?-- 中国<a target="_blank">114</a>黄页旗下¾|‘ç«™ </div> <div align="center" valign="middle"> <div class="fwrx"> 公安局备案åøP¼š110 1081859 </div> <span style="display: none"> <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://w.#/c.php?id=30067495"></script> </span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" language="javascript" src="/xiangcheng/tqjs/tqcode.js"></script> <script type="text/javascript">(function () { document.write(unescape('%3Cdiv id="bdcs"%3E%3C/div%3E')); var bdcs = document.createElement('script'); bdcs.type = 'text/javascript'; bdcs.async = true; bdcs.src = 'http://znsv.baidu.com/customer_search/api/js?sid=6544701404995234044' + '&plate_url=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&t=' + Math.ceil(new Date() / 3600000); var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(bdcs, s); })();</script> </div> <!--癑ֺ¦åœ°å›¾--> <!--癑ֺ¦åœ°å›¾å¼•ç”¨--> <script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=tmCuF3UtLnYsX5rLCl3z9VSkGbvPUzz4"></script> <script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/library/SearchInfoWindow/1.5/src/SearchInfoWindow_min.js"></script> <link rel="stylesheet" /> <script src="/Scripts/bdMap.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function () { $("#advNEW .adv_btn").click(function (event) { if ($("#advNEW ul li p").hasClass('hides')) { $("#advNEW ul li p").removeClass('hides').addClass('shows'); $(this).text("收è“v"); } else { $("#advNEW ul li p").removeClass('shows').addClass('hides'); $(this).text("展开"); } }); }) jQuery(document).ready(function () { if ($("#subArea").find("a").length == 0) { $("#subArea").hide(); } if ($("#subCate").find("a").length == 0) { $("#subCate").hide(); } $("#txtKey").val('商家、公司或企业å?); if ($("#txtKey").val() != "商家、公司或企业å?) { $("#txtKey").css("color", "#444444"); } $("#txtKey2").val('商家、公司或企业å?); if ($("#txtKey2").val() != "商家、公司或企业å?) { $("#txtKey2").css("color", "#444444"); } }); $("#MapMark").hover(function () { $("#MapMark").show(); }, function () { $("#MapMark").hide(); }); $(".mapico").each(function (i) { $(this).hover(function () { $("#globalM").val($(this).attr("bigmark")); $("#MapMark").show(); $("#MapMark").css({ 'position': 'absolute' }).css({ 'top': $(this).offset().top - 80 + "px", 'left': $(this).offset().left + 80 + "px" }); var a1 = $(this).offset().top - $(window).scrollTop(); var a2 = $("#MapMark").offset().top - $(window).scrollTop(); var n1 = 0; if (a2 < 0) { n1 = Math.abs(a2); $("#MapMark").css({ 'position': 'absolute' }).css({ 'top': $(this).offset().top + n1 - 80 + "px", 'left': $(this).offset().left + 80 + "px" }); } var b1 = $("#MapMark").offset().top - $(window).scrollTop() + 300; var b2 = document.documentElement.clientHeight; var n2 = 0; if (b1 - b2 > 0) { n2 = b1 - b2; $("#MapMark").css({ 'position': 'absolute' }).css({ 'top': $(this).offset().top - n2 - 80 + "px", 'left': $(this).offset().left + 80 + "px" }); } var arrm = document.getElementById('globalM').value.split(","); if (arrm.length == 4) { var reg = new RegExp("'", "g"); var mx = arrm[0].replace(reg, ""); var my = arrm[1].replace(reg, ""); var mz = arrm[2].replace(reg, ""); var mn = arrm[3].replace(reg, ""); iniMap({ centerLngLat: { lng: mx, lat: my }, divId: "bdMap" }); } }, function () { $("#MapMark").hide(); }); }); jQuery("#bmapa").click(function () { var arrm = document.getElementById('globalM').value.split(","); if (arrm.length == 4) { var reg = new RegExp("'", "g"); var mx = arrm[0].replace(reg, ""); var my = arrm[1].replace(reg, ""); var mz = arrm[2].replace(reg, ""); var mn = arrm[3].replace(reg, ""); parent.frames["bigframe"].document.location = "/Manage/Map/map.htm?w=735&h=510&lo=" + mx + "&la=" + my + "&zoom=" + mz + "&name=" + mn + ""; $("#bmDialog").Popup("option", "title", mn); $("#bmDialog").Popup("open"); } }); jQuery(document).ready(function () { $("#bmDialog").Popup({ modal: true, autoOpen: false, resizable: false, width: 765, height: 560 }); }); $(".hot-nav #subCate").addClass('current'); $(".hot-nav .kai").toggle(function () { $(".hot-nav #subCate").removeClass('current'); $(".hot-nav #divResultCls dl dd.blue3").css('height', 'auto'); $(this).text('隐藏'); }, function () { $(".hot-nav #subCate").addClass('current'); $(".hot-nav #divResultCls dl dd.blue3").css('height', '20px'); $(this).text("展开"); }); </script> <div id="bmDialog" style="width: 765px; height: 560px;"> <iframe id='bigframe' name='bigframe' width='735' height='510' src='' scrolling='no' frameborder='0'></iframe> </div> <script src="/ajax/MerchantAreadAndCategoryCooke.aspx?areaId=116016010&Category=103005" language="javascript" type="text/javascript"></script> <script src="/search.aspx?aid=116016010&cid=103005&key=&ka=&v=&s=&noredirect=true" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.creaselect.com/">´óÊ¥ÄÖÌ칬ÍêÕû°æ-´óÊ¥ÄÖÌ칬Ãâ·Ñ-´óÊ¥ÄÖÌ칬ÔÚÏß¹Û¿´</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>