ï»? 乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店哪家好_乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店电话_乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店_乐陵å¸?14生活¾|?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="keywords" content="乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…åº?乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店哪里好,乐陵市好的鞋åº?½Ž±åŒ…åº? /> <meta name="description" content="乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店电话ä­hæ ?乐陵市有哪些鞋店/½Ž±åŒ…åº?乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店排行榜,乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店哪家好哪个好?前十名公司厂家报ä»?ž®½åœ¨ä¹é™µå¸?14生活¾|? /> <link href="/Styles/index.css?=20130327" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Scripts/jquery-1.4.4.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/life.popup.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> window.path = "/";</script> <script src="/Scripts/check.js?=20130327" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/checklogin.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <style type="text/css"> .page span { color: #0f0f0f; } #curpage { color: #0f0f0f; } .leftnav h2 strong { font-weight: bold; color: #f60; } h1 strong { font-weight: bold; padding: 0 5px; color: #f60; float: left; display: inline; } </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--头部--> <script src="/scripts/common.js"></script> <script src="/scripts/life.membercard.js"></script> <script src="/Scripts/Praise.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/Message.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Scripts/DescriptionAndExpression.js" type="text/javascript"></script> <div class="header f12"> <!--头部横条--> <div class="topbox f12"> <div class="top pr" id="topLife"> <div id="PageTop_divChannel" class="fl left" style="width: 320px;"> <div class="fl fb tl" style="margin-left: 25px;"> <a title="排行æ¦?>排行æ¦?/a> </div> <div class="fl fenlei2"> <div class="fenleipindao" id="fenleiclick"> <em class="daohang"><a target="_blank">快速导èˆ?/a></em> <div class="fenleilist" id="fenleilist" style="border-top: 0px dashed #cccccc;"> <ul> <li><a href='/leling' class='pl5'>乐陵生活¾|?/a></li><li><a href='/leling-f' class='pl5'>乐陵¾ŸŽé£Ÿ</a></li><li><a href='/leling-w' class='pl5'>乐陵购物</a></li><li><a href='/leling-y' class='pl5'>乐陵休闲å¨×ƒ¹</a></li><li><a href='/leling-l' class='pl5'>乐陵丽äh</a></li><li><a href='/leling-j' class='pl5'>乐陵健èín</a></li><li><a href='/leling-d' class='pl5'>乐陵酒店</a></li><li><a href='/leling-x' class='pl5'>乐陵旅游å‡ø™¡Œ</a></li><li><a href='/leling-r' class='pl5'>乐陵房äñ”</a></li><li><a href='/leling-c' class='pl5'>乐陵车辆</a></li><li><a href='/leling-e' class='pl5'>乐陵教育培训</a></li><li><a href='/leling-b' class='pl5'>乐陵家居建材</a></li><li><a href='/leling-s' class='pl5'>乐陵生活服务</a></li><li><a href='/leling-u' class='pl5'>乐陵商务服务</a></li><li><a href='/leling-m' class='pl5'>乐陵åŒÈ–—服务</a></li><li><a href='/leling-h' class='pl5'>乐陵金融服务</a></li><li><a href='/leling-a' class='pl5'>乐陵办事机构</a></li><li><a class="pl5" href="http://www.creaselect.com/leling-z">乐陵优惠</a></li><li><a class="pl5" href="http://www.creaselect.com/leling-t">乐陵‹zÕdŠ¨</a></li> </ul> </div> </div> <input type="hidden" id="hidLoginId" value="" /><input type="hidden" id="type" /><input type="hidden" id="Descriptionid" /> <input type="hidden" id="hdExpression" /> </div> </div> <div class="fr clearfix right" id="userinfo"> <div id="defaultlogion"> <a href="/mm/OAuth/WeChat/loginToWinXin.aspx" rel="nofollow" title="使用微信账号ç™Õd½•" class="qq weixin" style="top: 8px; right:340px"></a> <a href="/mm/OAuth/qq/logintoqq.aspx" rel="nofollow" title="用QQ帐号ç™Õd½•ç”Ÿæ´»¾|? class="qq" style="top: 8px; right: 197px"></a> <span id="plogin"> <a id="toplogin" rel="nofollow" href="javascript:void(0)">è¯ïL™»å½?/a> </span> <span>|</span> <span> <a rel="nofollow" target="_blank" href="/mm/MemberRegister.aspx">免费注册</a> </span> <span>|</span> <span> <a rel="nofollow" target="_blank" href="/help/QuestionList0101.html">帮助</a> </span> </div> <script type="text/javascript"> loginLoad('/ajax/toploginstate.ashx?d=False'); //window.setTimeout("cl(null,null)", 120000); </script> <!--[if IE 6]><div></div><![endif]--> <dl class="pa" id="prompt" style="right: 8px; top: 38px; display: none;"> <dt></dt> <dd class="clearfix pr"> <div class="dtbg"></div> <!--[if IE 6]><div></div><![endif]--> <div class="t-loginbg-left"></div> <div class="t-loginbg-right"></div> </dd> <dd class="ddbg"> <p class="tc mb5">您当前还没有ç™Õd½•åQŒè¯·ç™Õd½•ã€?/p> <p class="tr pr10 bluelink"><a href="javascript:void(0);" rel="nofollow" onclick="noprompt()">不再提醒</a></p> </dd> <dd class=""> <div class="b-loginbg-left"></div> <div class="b-loginbg-right"></div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="container clearfix"> <div class="bannerbox clearfix pb10"> <div id="PageTop_logo" class="fl logobox"><a href="/leling" title="乐陵生活¾|? rel="nofollow"><img src="/styles/images/discount_logo.gif" border="0" /></a></div> <div class="fl searchbox"> <div class="citybox"> <div class="cityname red"> <a href="/leling" rel="nofollow"> 乐陵</a> </div> <div class="fl pl5 pr5 f12 grey9"> | </div> <div class="changebox" id="changebox" style="border-top: 1px solid #ffffff; border-left: 1px solid #ffffff; z-index: 100!important;"> <div class="changecity" id="changecity" style="width: 100px; z-index: 100!important;"> 切换城市 </div> <div class="citylist" id="cc" style="z-index: 100!important;"> <script type="text/javascript" src="/ajax/HotCity.ashx"></script> <script src="/Scripts/cookie.js"></script> </div> </div> </div> <div class="scbox clearfix "> <input type="hidden" name="aid" value="115014010" /> <input type="hidden" name="apy" value="leling" /> <div class="area" id="selectSublist"> <a href="javascript:;" rel="nofollow" id="curSubname">全部区域</a> <!--搜烦选择地区的下拉菜å?--> <input type="hidden" id="txtQuXian" value="115014010" /> <div class="open" id="selectSublistOpen" style="display: none"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="javascript:setQuyu('115014010','乐陵')">全部区域</a></li> </ul> </div> </div> <input class="textbox" type="text" id="txtKey" name="key" value="商家、公司或企业å? style="color: #ccc;" onfocus="focusin('#txtKey','商家、公司或企业å?)" onblur="blurin('#txtKey','商家、公司或企业å?)" onkeypress="if(event.keyCode==13){search(jQuery('#txtKey').val(),jQuery('#txtQuXian').val(),'');return false;}" /><input type="button" class="scbtn" onclick="search(jQuery('#txtKey').val(), jQuery('#txtQuXian').val(), ''); return false;" /> </div> <script>if ($("#txtQuXian").val().length == 9) { $("#curSubname").html('全部区域') }</script> <div class="fl spanwidth"> <a target="_blank">乐陵114生活¾|‘å’Œ114黄页¾|‘诚招代理商åQŒæ‹›å•†çƒ­¾U¿ï¼š<em class="fb">4000-879-114</em></a> </div> </div> <!--logo/seach/fontlink--> <div class="fl fontlink clearfix"> <div><a target="_blank" title="中国114黄页">114黄页</a></div><div><a target="_blank" title="114查询">114查询</a></div><div><a target="_blank" title="114分类信息">114分类信息</a></div><div><a target="_blank" title="114代理">114代理</a></div><div><a target="_blank" title="电话åïL æŸ¥è¯¢">电话åïL æŸ¥è¯¢</a></div><div><a href="http://www.creaselect.com" target="_blank" title="114生活¾|?>114生活¾|?/a></div><div><a href="http://www.creaselect.com/beijing" target="_blank" title="北京商场打折信息">北京商场打折信息</a></div><div><a href="http://www.creaselect.com/beijing" target="_blank" title="北京生活¾|?>北京生活¾|?/a></div> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div class="cb"> </div> <div class="nav clearfix yaheifont fb"> <div class="left"> <span><a rel="nofollow" href='/leling' class='fb'>乐陵首页</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/leling-f'>¾ŸŽé£Ÿ</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/leling-w'>购物</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/leling-y'>休闲å¨×ƒ¹</a></span> <span><a class='fb' rel="nofollow" href='/leling-l'>丽äh</a></span> <span><a href='/leling-v' class='fb' rel="nofollow">更多服务</a></span> <span style='position:relative;'><a href='/leling-z' class='fb' rel="nofollow">找优æƒ?/a></span> <span style='position:relative;'><a href='/leling-t' class='fb' rel="nofollow">找活åŠ?/a></span> <span style='position:relative;'><a href='/leling-ba' class='fb' rel="nofollow">说吧</a><img class='imgpa' src='/styles/images/new5.gif' /></span> </div> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div class="cb"> </div> <div id="MainTop" class="poster"> <script type='text/javascript' src='/mainad/9901.js'></script> <script type='text/javascript'> /*旧版生活¾|‘顶部导航下æ–?60*90 创徏äº?2014-09-19*/ var cpro_id = 'u1724285'; </script> <script src='http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js' type='text/javascript'></script> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div id="dvDescription" style="display: none;"> <div class="Impression" id="dvImpressionCount" style="width: 500px; height: 150px; margin-top: 10px;"> <span id="span_DescriptionCount"></span> </div> <br /> <br /> <div style="text-align: center; width: 500px; margin-bottom: 10px;"> <input type="text" style="border: 1px solid #CCCCCC; height: 18px; line-height: 18px; width: 210px;" maxlength="10" id="DescriptionCount" /> </div> <div style="text-align: center; width: 500px;"> <label style="text-align: left; margin-right: 5px; color: Gray;">(温馨提示åQšè¯·æ‚¨é€‰æ‹©æˆ–是输入不超˜q?0字内å®?</label> </div> </div> <div id="DialogDiv" class="DialogDiv" style="display: none;"> <h2>温馨提示åQ?span style="color: Red;" id="spanNum"></span>¿U’自动关é—?a href="javascript:void(0)" rel="nofollow" id="btn_close"><span class="display:none;" id="spanDialog" onmouseover="this.style.display='block'" onmouseout="this.style.display='none'"> </span></a></h2> <div class="form"> <span id="alert" style="font-family: Lucida Grande,Lucida Sans,Arial,sans-serif"></span> <img alt="" id="imgAlertBox" src="" /> </div> <div class="btnbox"> <button id="btnDialogClose" type="button" role="button" aria-disabled="false"><span>关闭</span></button> </div> </div> <div id="dvFaceShow" style="display: none;"> <div class="faceoutline"> <div class="p10" id="divExpressionList" style="background-color: #fff;"> </div> </div> </div> <div id="divDialogPraise" style="display: none; overflow-y: hidden; *padding-bottom: 0; padding-bottom: 0\0; _height: 290px;"> </div> <div id="divDialogMessage" style="display: none; width: 340px; overflow-y: hidden;"> <div class="clearfix" style="height: 118px"> <span class="fl">¿Uä¿¡å†…容åQ?/span><span style="float: right;">您还可以输入<em name="nums" class="f16 enfont" id="nums">140</em>个汉å­?/span> <textarea name="txtMessageContent" id="txtMessageContent" onfocus="focusin('#txtMessageContent','')" onblur="blurin('#txtMessageContent','')" style="overflow: auto; width: 336px; margin: 0 auto; height: 91px; line-height: 20px;"></textarea> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/scripts/top.js?1"></script> <script type="text/javascript"> function openMenu() { document.getElementById("topMenu").className = "onurlhome pr"; document.getElementById("menu").style.display = "block" } function closeMenu() { document.getElementById("topMenu").className = "pr"; document.getElementById("menu").style.display = "none" } jQuery(function () { jQuery("#topLife .divchange").each(function () { jQuery(this).mouseover(function () { jQuery("#topLife .divchange").removeClass("spanbg"); jQuery(this).addClass("spanbg"); }); }); jQuery("#liUnReadTrends").add("#liMessageUnRead").click(function () { jQuery(this).hide(); return true; }); }); ssetInterval(); function ssetInterval() { (function ($) { //if ($("#plogin").length != 1) { $("#PageTop_divChannel3").hide() } if ($("#amembername").length == 1) { $.ajax({ type: "POST", url: "/Ajax/AjaxUnReadTrends.ashx", data: { "location": (new Date()).getTime() }, success: function (data) { if (data && $.trim(data) != "") { var dataObj = eval("(" + data + ")"); var liUnReadTrends = $("#liUnReadTrends"), liMessageUnRead = $("#liMessageUnRead"); if (dataObj.ut != 0) { liUnReadTrends.html("<a href=\"/mm/manage/AboutMeTrends.aspx\">新动态(<em class=\"fb red\">" + dataObj.ut + "</em>åQ?/a>").show(); } else { liUnReadTrends.html("").hide();; } if (dataObj.um != 0) { liMessageUnRead.html("<a href=\"/mm/manage/MessageRecieve.aspx\">¿Uä¿¡åQ?em class=\"fb red\">" + dataObj.um + "</em>åQ?/a>").show(); } else { liMessageUnRead.html("").hide(); } window.getUnRead = setTimeout(ssetInterval, parseInt(1440) * 1000); } } }); } else { if (window.getUnRead) { delete window.getUnRead; } } })(jQuery); } </script> <script type="text/javascript"> SetCookie("s114", "leling|乐陵市|115014010000000|", 2592000, "/") </script> <!--头部--> <!--™åµé¢ä¸­éƒ¨--> <div class="container"> <div class="mainbody clearfix"> <!--å·?-> <div class="sideleft"> <!--热门å¯ÆDˆª--> <div class="hot-nav mb5"> <span class="kai">展开</span> <div class="b1"> </div> <div class="b2" style="background: #FFF9F6;"> </div> <div class="b3" style="background: #FFF9F6;"> </div> <div class="b4" style="background: #FFF9F6;"> </div> <div class="SearchResult pl10 clearfix Rank"> <span class="fl">搜烦¾l“æžœåQ?/span> <h1><strong> 乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…åº?/strong></h1> <span class="fl">扑ֈ°<em class="pl5 pr5 fb red enfont">0</em>条相关结æž?/span> <a target='_blank' href="/leling-w" class='rt fr' title='æ–îC¹é™µå¸‚购物信息大全'>æ–îC¹é™µå¸‚购物信息大全</a> </div> <div id="divResultCls" class="content" style="overflow: visible;"> <dl class="clearfix" style="margin-bottom: 5px;"> <dt>分类åQ?/dt><dd><div class="mb10 pr"><a href='/s-115014010.html' title="乐陵市全部分¾c?>乐陵市全部分¾c?/a><span style="padding:0 2px;"> > </span><a href='/s-115014010-102.html' title='乐陵市购ç‰?>乐陵市购ç‰?/a><span style="padding:0 2px;"> > </span><a href='/s-115014010-102019.html' title='乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…åº?>乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…åº?/a><div class='rt2 fr paiHang'><span class='floatR'>排行æ¦?/span><a target='_blank' class='rt2 fr' href='/leling-p-102019-115014010-1' title='乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店排行榜'>乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…åº?/a></div></div><div id='subCate' class="searchbd bd1"><div class="ml-6"><a class="blu4" href='/s-115014010-102001.html' title='乐陵市大型超å¸?大型商场'>乐陵市大型超å¸?大型商场</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102004.html' title='乐陵市便利店/ž®è¶…å¸?>乐陵市便利店/ž®è¶…å¸?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102018.html' title='乐陵市茶å?烟酒食品åº?>乐陵市茶å?烟酒食品åº?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102002.html' title='乐陵市服装店/饰品åº?>乐陵市服装店/饰品åº?/a><a class='on'>乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…åº?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102012.html' title='乐陵市珠宝首饰店/手表åº?>乐陵市珠宝首饰店/手表åº?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102013.html' title='乐陵市眼镜店'>乐陵市眼镜店</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102010.html' title='乐陵市手机电è„?家电数码'>乐陵市手机电è„?家电数码</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102009.html' title='乐陵市户外运åŠ?>乐陵市户外运åŠ?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102023.html' title='乐陵市家¾Uºæ—¥ç”?>乐陵市家¾Uºæ—¥ç”?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102014.html' title='乐陵市母婴店/儿童用品'>乐陵市母婴店/儿童用品</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102005.html' title='乐陵市书åº?书刊韛_ƒåº?>乐陵市书åº?书刊韛_ƒåº?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102021.html' title='乐陵市礼品店/艺术品收è—?>乐陵市礼品店/艺术品收è—?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102016.html' title='乐陵市办公用å“?文具乐器'>乐陵市办公用å“?文具乐器</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102008.html' title='乐陵市宠物鲜èŠ?花鸟é±ÆD™«'>乐陵市宠物鲜èŠ?花鸟é±ÆD™«</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102015.html' title='乐陵市集å¸?市场'>乐陵市集å¸?市场</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102006.html' title='乐陵市品牌折扣店'>乐陵市品牌折扣店</a><a class="blu4" href='/s-115014010-102022.html' title='乐陵市农资商åº?>乐陵市农资商åº?/a><a class="blu4" href='/s-115014010-102017.html' title='乐陵市其他购物场所'>乐陵市其他购物场所</a></div></div></dd> </dl> <dl class="clearfix" style="margin-bottom: 0px;"> <dt>区域åQ?/dt><dd class="blue3"><div class="ml-6"><a href='/s-115014-102019.html'>全部区域</a><a target=_blank class='redon' href='/pingyuan'>òq›_ŽŸåŽ?1)</a></div></dd> </dl> </div> <div id="divResultCls2"> <div class="b5"> </div> <div class="b6"> </div> <div class="b7"> </div> <div class="b8"> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $("#ulmedal").find("li").each(function () { var id = $(this).attr("id"); $(this).click(function () { window.open(id); }); }); $("#spanrek").hover(function () { $("#divrek").show(); }, function () { $("#divrek").hide(); }); </script> <!--优惠券列è¡?-> <div class="couponnav clearfix "> <div class="leftnav" style="width: 55%; overflow: hidden"> <h2> <strong class="red f14"> 乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店的搜烦¾l“æžœ</strong></h2> </div> <div class="rightnav" style="width: 40%"> <span>排序åQ?/span><span><a rel="nofollow" href='/s-115014010-102019.html' style='font-weight:bold;'>默认</a></span><span><a rel="nofollow" href='/s-115014010-102019-s1.html'>æ€Õdˆ†</a></span><span><a rel="nofollow" href='/s-115014010-102019-s3.html'>人均</a></span><span><a rel="nofollow" href='/s-115014010-102019-s2.html'>点评æ•?/a></span><!--span>口味</span><span>服务</span><span>环境</span><span>上菜速度</span--> </div> <div class="cb"> </div> </div> <div class="couponList bd1 pt10 mb10" id="searchList"> <div style="font-size: 12px; line-height: 24px; padding: 12px 0 0 12px;"> <div id="litNoResult"> <b>抱歉åQŒæ²¡æœ‰æ‰¾åˆ°ç›¸å…³çš„商户</b><br /> - ‹‚€æŸ¥è¾“入的文字是否有误<br /> - ¾_„¡®€æŸ¥è¯¢å†…容åQŒå°½é‡ä‹É用最主要的字è¯?br /> <br /> - 没有扑ֈ°æƒŒ™¦çš„商æˆøP¼Œæ‚¨å¯ä»? <button id="btnupimg" class="publissbtn" onclick="location.href='/addshop.aspx'"> <span>免费æ·ÕdŠ å•†æˆ·</span></button><br /> - 换一ä¸?span class="blue3"><a href="/index.htm">城市</a></span>看看 </div> </div> <script type="text/javascript"> function listover(obj) { obj.style.backgroundColor = '#fafafa'; obj.style.border = '1px solid #e5e5e5'; obj.style.padding = '9px'; obj.style.backgroundImage = 'none'; } function listout(obj) { obj.style.backgroundColor = ''; obj.style.border = '0px solid #e5e5e5'; obj.style.padding = '10px'; obj.style.backgroundImage = 'url("/styles/images/dianline.png")' } $("#divHelp").hover(function () { $("#divHelpContent").show(); }, function () { $("#divHelpContent").hide(); }); $("#ranklist dl strong:lt(3)").addClass("hong"); var a = "<div class=\"rate-disp\" style=\"margin: 3px auto 0 auto\"><div style=\"width: $$xingvalue$$px\" class=\"rate-disp-i\"></div></div>"; $("dl.clearfix dd[xing]").each(function () { $(this).append(a.replace("$$xingvalue$$", 18 * $(this).attr("xing") - 1)); }); $("div.rankinglist").click(function () { window.location = $("#aMore").attr("href"); }); </script> </div> <div class='advNEW' id='advNEW'><span class='adv_btn'>展开</span><ul><li class='aroundCity clearfix'> <em>周边城市åQ?/em> <p class='hides'><a href='/s-115001-102019.html'>‹¹Žå—鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115001009-102019.html'>商河鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115001010-102019.html'>章丘鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115002-102019.html'>青岛鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115002008-102019.html'>胶州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115002009-102019.html'>卛_¢¨éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115002010-102019.html'>òq›_º¦éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115002012-102019.html'>èŽÞp¥¿éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115003-102019.html'>淄博鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115004-102019.html'>枣庄鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115005-102019.html'>东营鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115006-102019.html'>烟台鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115006006-102019.html'>龙口鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115006008-102019.html'>莱州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115006009-102019.html'>蓬莱鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115006010-102019.html'>招远鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115006011-102019.html'>栖霞鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115006012-102019.html'>‹¹·é˜³éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007-102019.html'>潍坊鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007006-102019.html'>昌乐鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007007-102019.html'>青州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007008-102019.html'>诸城鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007009-102019.html'>寿光鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007010-102019.html'>安丘鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007011-102019.html'>高密鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115007012-102019.html'>昌邑鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115008-102019.html'>‹¹Žå®éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115008004-102019.html'>鱼台鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115008005-102019.html'>金乡鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115008006-102019.html'>嘉祥鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115008010-102019.html'>曲阜鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115008011-102019.html'>兖州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115008012-102019.html'>邹城鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115009-102019.html'>泰安鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115009003-102019.html'>宁阳鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115009005-102019.html'>新泰鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115009006-102019.html'>肥城鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115010-102019.html'>威æ“v鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115010002-102019.html'>文登鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115010003-102019.html'>荣成鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115010004-102019.html'>乛_±±éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115011-102019.html'>日照鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115012-102019.html'>èŽÞpŠœéž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115013-102019.html'>临沂鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115013005-102019.html'>郯城鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115013006-102019.html'>沂水鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115013008-102019.html'>费县鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115013009-102019.html'>òq³é‚‘鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115014-102019.html'>德州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115014003-102019.html'>宁æÓ|鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115014005-102019.html'>临邑鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115014006-102019.html'>齐河鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115014007-102019.html'>òq›_ŽŸéž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115014010-102019.html'>乐陵鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115014011-102019.html'>¼›¹åŸŽéž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115015-102019.html'>聊城鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115015008-102019.html'>临清鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115016-102019.html'>滨州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115016004-102019.html'>无棣鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115016006-102019.html'>博兴鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115017-102019.html'>菏泽鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115017003-102019.html'>单县鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115017006-102019.html'>郓城鞋帽½Ž±åŒ…</a></p> </li><li class='Keycities clearfix'> <em>重点城市åQ?/em> <p class='hides'><a href='/s-101001-102019.html'>北京鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-109001-102019.html'>上æ“v鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-119001-102019.html'>òq¿å·žéž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-122001-102019.html'>重庆鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-111001-102019.html'>杭州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-113001-102019.html'>¼›å·žéž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115001-102019.html'>‹¹Žå—鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-117001-102019.html'>武汉鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-112001-102019.html'>合肥鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-116001-102019.html'>郑州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-110001-102019.html'>南京鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-110005-102019.html'>苏州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-115002-102019.html'>青岛鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-127001-102019.html'>西安鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-108001-102019.html'>哈尔滨鞋帽箱åŒ?/a><a href='/s-106001-102019.html'>沈阳鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-124001-102019.html'>贵阳鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-110002-102019.html'>无锡鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-119006-102019.html'>佛山鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-111002-102019.html'>宁æ‡L鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-131001-102019.html'>乌鲁木齐鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-123006-102019.html'>¾lµé˜³éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-116005-102019.html'>安阳鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-107001-102019.html'>长春鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-116003-102019.html'>‹z›é˜³éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-103001-102019.html'>矛_®¶åº„éž‹åK½ï¿½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-106002-102019.html'>大连鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-120001-102019.html'>南宁鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-121001-102019.html'>‹¹·å£éž‹å¸½½Ž±åŒ…</a><a href='/s-111003-102019.html'>温州鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-103002-102019.html'>唐山鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-112002-102019.html'>芜湖鞋帽½Ž±åŒ…</a><a href='/s-119018-102019.html'>中山鞋帽½Ž±åŒ…</a></p> </li></ul></div> </div> <!--å?-> <div class="sideright"> <!--我èín边的åº?-> <!--大家正在è¯?-> <div class="mb10"> <a href="/addshop.aspx" target="_blank"> <img src="/styles/images/addshopbtn.png" alt="免费æ·ÕdŠ å•†æˆ·" /></a> </div> <script type="text/javascript"> var cpro_id="u2229315";</script><script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type="text/javascript"></script> <div class='new_con'> <div class='new_tab' id='tab'> <a href='javascript:;' class='cur'>最新认领商æˆ?/a> <a href='javascript:;'>最新免费商æˆ?/a> </div> <div class='new_zu'> <div class='new_cont' style='display: block'> <ul> </ul> </div> <div class='new_cont'> <ul> </ul> </div> </div> </div> <!--大家正在å?-> <div id="top_div"> <script type="text/javascript"> var cpro_id = "u2229322"; </script> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script> <style type="text/css"> .top_divFix { position: fixed; top: 0px; } </style> </div> <script type="text/javascript"> var topDivHigh = $('#top_div').offset().top; $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() > topDivHigh) { $('#top_div ').addClass('top_divFix'); } if ($(window).scrollTop() <= topDivHigh) { $('#top_div ').removeClass('top_divFix'); } }); </script> <div style="width: 260px; top: -1000px; left: 10px; position: absolute;" id="MapMark"> <div class="publicbox1 mb10 clearfix" style="height: 245px;" id="bdMap"> </div> </div> <input type="hidden" id="globalM" /> <div style="clear: both;"> </div> </div> </div> </div> <!-- 左侧对联òq¿å‘Š --> <div class="advLeft" id="advLeft"> <ul> </ul> </div> <!-- 左侧对联òq¿å‘Š --> <!-- 右侧对联òq¿å‘Š --> <div class="advLeft advRight" id="advRight"> <ul> </ul> </div> <!-- 对联òq¿å‘Šjs --> <script type="text/javascript"> var winWidth = $(window).width(); var winHeight = $(window).height() / 2; var aLeftWID = $("#advLeft").width(); var number = (winWidth - 980) / 2 - aLeftWID - 20; $("#advLeft").css('left', number + "px"); $("#advRight").css('right', number + "px"); $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() > winHeight) { $("#advLeft").stop().animate({ 'top': '20px' }, 500); $("#advRight").stop().animate({ 'top': '20px' }, 500); } else { $("#advLeft").stop().animate({ 'top': '160px' }, 500); $("#advRight").stop().animate({ 'top': '160px' }, 500); } }); $(".close").click(function (event) { $(this).parent("li").fadeOut(500); }); </script> <!-- 对联òq¿å‘Šjs end--> <!--™åµé¢åº•éƒ¨--> <div class="container"> <link rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> /*举报*/ .reportWrap { position: relative; position: fixed; z-index: 9999; width: 100%; height: 100%; left: 0; top: 0; display: none; } .reportWrap .repCurtain { width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0; top: 0; background-color: rgba(0,0,0,0.5); z-index: 2; } .reportWrap .reportBox { border-radius: 5px; width: 600px; padding: 15px 25px; position: absolute; top: 8%; left: 50%; margin-left: -325px; background-color: #fff; font-size: 13px; z-index: 5; } .reportWrap .reportBox .title { font-size: 22px; color: #333; padding-top: 5px; padding-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; margin-bottom: 8px; } .reportWrap .reportBox label.control-label { color: #666; float: left; width: 24%; text-align: right; } .reportWrap .reportBox .form-group { margin-bottom: 10px; } .reportWrap .reportBox .form-group input { border: none; border: 1px solid #e5e5e5; line-height: 30px; outline: none; padding-left: 10px; margin-left: 10px; width: 100%; } .reportWrap .reportBox .form-group .text-div { float: left; width: 70%; text-align: center; } .reportWrap .reportBox .form-group textarea { border: none; border: 1px solid #e5e5e5; width: 100%; outline: none; margin-left: 10px; padding: 7px 0; padding-left: 10px; } .reportWrap .Tips { color: #e3110d; margin: 20px 0; } .reportWrap .btn-submit { background: none; border: none; line-height: 34px; background-color: rgba(9,82,162, 0.8); padding: 0 20px; font-size: 16px; color: #fff; border-radius: 3px; } .reportWrap .reportBox .close { position: absolute; right: 15px; top: 4px; font-size: 16px; color: #999; cursor: pointer; } .report { font-size: 12px; font-family: SimSun; line-height: 18px; background-color: rgba(9,82,162,0.7); color: #fff; display: block; width: 24px; border-radius: 3px; border: 1px solid #0952a2; padding: 6px 5px 0; text-align: center; position: fixed; right: 10px; bottom: 10%; } .report:hover { background-color: rgba(9,82,162,1); color: #fff; text-decoration: none; } .report .iconfont { font-size: 20px; } </style> <div id="Bottom_MainBootom" class="poster"> <script type="text/javascript" src="/scripts/couplet.js"></script> <script type="text/javascript" src="/mainad/9903.js"></script> <script type="text/javascript" src="/mainad/9902.js"></script> <div> <script type="text/javascript"> var cpro_id = "u1731207"; (window["cproStyleApi"] = window["cproStyleApi"] || {})[cpro_id] = { at: "3", rsi0: "960", rsi1: "250", pat: "6", tn: "baiduCustNativeAD", rss1: "#FFFFFF", conBW: "1", adp: "1", ptt: "0", titFF: "%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E9%9B%85%E9%BB%91", titFS: "", rss2: "#000000", titSU: "0", ptbg: "90", piw: "0", pih: "0", ptp: "0" } </script> <script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="Bottom_pageDiv" class="botlinkbox grey9 mb10" style="padding-top:20px;">乐陵å¸?14生活¾|‘提供乐陵市鞋店/½Ž±åŒ…店电话ä­hæ ?乐陵市有哪些鞋店/½Ž±åŒ…åº?乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店排å?乐陵市鞋åº?½Ž±åŒ…店哪家好哪个好?前十名公司厂家报ä»?/div> <div id="Bottom_linkDiv" class="botulbox mb10" style="border: none;"><ul class="clearfix grey9"><li><a href="/s-119008008-102019.html" title='雷州市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>雷州鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119008009-102019.html" title='吴川市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>吴川好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119009004-102019.html" title='高州市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>高州鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119009005-102019.html" title='化州市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>化州好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119009006-102019.html" title='信宜市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>信宜鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119010007-102019.html" title='高要市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>高要好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119010008-102019.html" title='四会市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>四会鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119011005-102019.html" title='龙门厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>龙门好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119012008-102019.html" title='兴宁市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>兴宁鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119013004-102019.html" title='陆丰市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>陆丰好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119015004-102019.html" title='é˜Ïx˜¥å¸‚éž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>é˜Ïx˜¥éž‹åº—/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119016007-102019.html" title='英å¯d市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>英å¯d好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119016008-102019.html" title='˜qžå·žå¸‚éž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>˜qžå·žéž‹åº—/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119020005-102019.html" title='普宁市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>普宁好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119021002-102019.html" title='新兴厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>新兴鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-119021005-102019.html" title='¾|—定市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>¾|—定好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-121011-102019.html" title='澄迈厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>澄迈鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-121013-102019.html" title='白沙厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>白沙好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-121014-102019.html" title='昌江厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>昌江鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-121017-102019.html" title='保亭厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>保亭好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-121020-102019.html" title='南沙¾Ÿ¤å²›éž‹åº—/½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>南沙¾Ÿ¤å²›éž‹åº—/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-121021-102019.html" title='中沙¾Ÿ¤å²›éž‹åº—/½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>中沙¾Ÿ¤å²›å¥½çš„鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-122001001-102019.html" title='万州区鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>万州鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-122001014-102019.html" title='黔江区鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>黔江好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-122001026-102019.html" title='梁åã^厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>梁åã^鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-122001031-102019.html" title='忠县鞋店/½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>忠县好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-122001033-102019.html" title='云阳厉Kž‹åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>云阳鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-123001012-102019.html" title='郫县鞋店/½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>郫县好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-123001016-102019.html" title='都江堰市鞋店/½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>都江堰鞋åº?½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-123001017-102019.html" title='彭州市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>彭州好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-123001018-102019.html" title='邛崃市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>邛崃鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li><li><a href="/s-123001019-102019.html" title='崇州市鞋åº?½Ž±åŒ…åº? target='_blank'>崇州好的鞋店/½Ž±åŒ…åº?/a></li></ul></div> <div class="footer"> <p class="lh150 grey9 pb5" style="padding-top: 10px; text-align: center;"> 免责声明åQšä»¥ä¸Šä¿¡æ¯ç”±ç”¨æˆ·è‡ªè¡Œæä¾›òq¶ç”±¾pȝ»Ÿè‡ªåŠ¨æ”¶å½•åQŒå†…容的准确性、完整性、合法性、真实性由用户负责ã€?14生活¾|‘对此不承担ä»ÖM½•è´£ä“Qã€? </p> <hr /> <div class="mt10"> <a class="mr10" target="_blank" href="leling-report.html">举报服务</a> </div> <div class="lh180 mt5"> <div class="enfont clearfix" style="width: 650px; margin: 0 auto;"> <span class="fl" style="line-height: 18px;"> <script type="text/javascript" src="http://www.114chn.com/JavaScript/beian.js"></script> å»ø™®®æŠ•è¯‰åˆä½œåQ?/span><img class="fl" src="/Styles/images/120mail.gif"> <a target="_blank" href="/StaffDemand.aspx" style="margin-left: 10px; color: #ff6600" rel="nofollow">员工íw«ä†¾è®¤è¯æŸ¥è¯¢</a> </div> <div class="hei"> Copyright©2003-2019     114生活¾|?-- 中国<a target="_blank">114</a>黄页旗下¾|‘ç«™ </div> <div align="center" valign="middle"> <div class="fwrx"> 公安局备案åøP¼š110 1081859 </div> <span style="display: none"> <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://w.#/c.php?id=30067495"></script> </span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" language="javascript" src="/leling/tqjs/tqcode.js"></script> <a href="javascript:;" class="report" id="report">¾|‘上有害信息举报 <i class="iconfont icon-tousujubao"></i></a> <div class="reportWrap"> <div class="repCurtain"></div> <div class="reportBox"> <span class="close">x</span> <h3 class="title">填写举报信息</h3> <p class="Tips">提示åQšè¯·å¡«å†™æ‚¨çš„实名信息åQŒä¸­å›?14黄页承诺å¯ÒŽ‚¨çš„信息进行保å¯?/p> <div class="form-group clearfix"> <label for="urls" class=" control-label">举报™åµé¢¾|‘址åQˆå¿…填)åQ?/label> <div class="text-div "> <input type="url" class="form-control" id="urls" name="urls" placeholder="误‚¾“入网址 "> <span style="color: red"></span> </div> </div> <div class="form-group clearfix"> <label for="userNamer" class=" control-label">举报人姓名(必填åQ‰ï¼š</label> <div class="text-div "> <input type="text" class="form-control" id="userNamer" name="userNamer" placeholder="请填写真实姓å?> </div> </div> <div class="form-group clearfix"> <label for="telphone" class=" control-label">手机åïL åQˆå¿…填)åQ?/label> <div class="text-div "> <input type="text" class="form-control" id="telphone" name="telphone" placeholder="留下手机åäh–¹ä¾¿å®¢æœåŠæ—¶å¤„ç?> </div> </div> <div class="form-group clearfix"> <label for="telnumber" class=" control-label">QQåïL åQˆé€‰å¡«åQ‰ï¼š</label> <div class="text-div "> <input type="text" class="form-control" id="telnumber" name="telnumber" placeholder="留下QQåäh–¹ä¾¿å®¢æœåŠæ—¶å¤„ç?> </div> </div> <div class="form-group clearfix"> <label for="descript" class=" control-label">举报内容描述åQˆå¿…填)åQ?/label> <div class="text-div "> <textarea name="descript" id="descript" placeholder="误‚¯¦¾l†æ˜q°æ‚¨è¦åé¦ˆçš„问题"></textarea> </div> </div> <div class="form-group clearfix"> <label for="descript" class=" control-label"></label> <div class="text-div "> <button type="button" class="btn-submit" id="btnSubmit">提交</button> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $("#btnSubmit").click(function () { if ($("#urls").val() == "") { alert("误‚¾“入网址"); return false; } if ($("#userNamer").val() == "") { alert("请填写真实姓å?); return false; } if ($("#telphone").val() == "") { alert("留下手机åäh–¹ä¾¿å®¢æœåŠæ—¶å¤„ç?); return false; } if ($("#descript").val() == "") { alert("误‚¯¦¾l†æ˜q°æ‚¨è¦åé¦ˆçš„问题"); return false; } $.post("http://www.creaselect.com/Ajax/AddReport.ashx", { "urls": $("#urls").val(), "userNamer": $("#userNamer").val(), "telphone": $("#telphone").val(), "telnumber": $("#telnumber").val(), "descript": $("#descript").val() }, function (data) { alert(data); }, "text"); }); window.onload = function () { // 举报弹窗 $("#report").click(function (event) { $(".reportWrap").slideDown(500); }); $(".reportWrap .reportBox .close").click(function (event) { $(".reportWrap").slideUp(500); }); $(".reportWrap .repCurtain").click(function (event) { $(".reportWrap").slideUp(500); }); } </script> <script type="text/javascript">(function () { document.write(unescape('%3Cdiv id="bdcs"%3E%3C/div%3E')); var bdcs = document.createElement('script'); bdcs.type = 'text/javascript'; bdcs.async = true; bdcs.src = 'http://znsv.baidu.com/customer_search/api/js?sid=6544701404995234044' + '&plate_url=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&t=' + Math.ceil(new Date() / 3600000); var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(bdcs, s); })();</script> </div> <!--癑ֺ¦åœ°å›¾--> <!--癑ֺ¦åœ°å›¾å¼•ç”¨--> <script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=tmCuF3UtLnYsX5rLCl3z9VSkGbvPUzz4"></script> <script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/library/SearchInfoWindow/1.5/src/SearchInfoWindow_min.js"></script> <link rel="stylesheet" /> <script src="/Scripts/bdMap.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function () { $("#advNEW .adv_btn").click(function (event) { if ($("#advNEW ul li p").hasClass('hides')) { $("#advNEW ul li p").removeClass('hides').addClass('shows'); $(this).text("收è“v"); } else { $("#advNEW ul li p").removeClass('shows').addClass('hides'); $(this).text("展开"); } }); }) jQuery(document).ready(function () { if ($("#subArea").find("a").length == 0) { $("#subArea").hide(); } if ($("#subCate").find("a").length == 0) { $("#subCate").hide(); } $("#txtKey").val('商家、公司或企业å?); if ($("#txtKey").val() != "商家、公司或企业å?) { $("#txtKey").css("color", "#444444"); } $("#txtKey2").val('商家、公司或企业å?); if ($("#txtKey2").val() != "商家、公司或企业å?) { $("#txtKey2").css("color", "#444444"); } }); $("#MapMark").hover(function () { $("#MapMark").show(); }, function () { $("#MapMark").hide(); }); $(".mapico").each(function (i) { $(this).hover(function () { $("#globalM").val($(this).attr("bigmark")); $("#MapMark").show(); $("#MapMark").css({ 'position': 'absolute' }).css({ 'top': $(this).offset().top - 80 + "px", 'left': $(this).offset().left + 80 + "px" }); var a1 = $(this).offset().top - $(window).scrollTop(); var a2 = $("#MapMark").offset().top - $(window).scrollTop(); var n1 = 0; if (a2 < 0) { n1 = Math.abs(a2); $("#MapMark").css({ 'position': 'absolute' }).css({ 'top': $(this).offset().top + n1 - 80 + "px", 'left': $(this).offset().left + 80 + "px" }); } var b1 = $("#MapMark").offset().top - $(window).scrollTop() + 300; var b2 = document.documentElement.clientHeight; var n2 = 0; if (b1 - b2 > 0) { n2 = b1 - b2; $("#MapMark").css({ 'position': 'absolute' }).css({ 'top': $(this).offset().top - n2 - 80 + "px", 'left': $(this).offset().left + 80 + "px" }); } var arrm = document.getElementById('globalM').value.split(","); if (arrm.length == 4) { var reg = new RegExp("'", "g"); var mx = arrm[0].replace(reg, ""); var my = arrm[1].replace(reg, ""); var mz = arrm[2].replace(reg, ""); var mn = arrm[3].replace(reg, ""); iniMap({ centerLngLat: { lng: mx, lat: my }, divId: "bdMap" }); } }, function () { $("#MapMark").hide(); }); }); jQuery("#bmapa").click(function () { var arrm = document.getElementById('globalM').value.split(","); if (arrm.length == 4) { var reg = new RegExp("'", "g"); var mx = arrm[0].replace(reg, ""); var my = arrm[1].replace(reg, ""); var mz = arrm[2].replace(reg, ""); var mn = arrm[3].replace(reg, ""); parent.frames["bigframe"].document.location = "/Manage/Map/map.htm?w=735&h=510&lo=" + mx + "&la=" + my + "&zoom=" + mz + "&name=" + mn + ""; $("#bmDialog").Popup("option", "title", mn); $("#bmDialog").Popup("open"); } }); jQuery(document).ready(function () { $("#bmDialog").Popup({ modal: true, autoOpen: false, resizable: false, width: 765, height: 560 }); }); $(".hot-nav #subCate").addClass('current'); $(".hot-nav .kai").toggle(function () { $(".hot-nav #subCate").removeClass('current'); $(".hot-nav #divResultCls dl dd.blue3").css('height', 'auto'); $(this).text('隐藏'); }, function () { $(".hot-nav #subCate").addClass('current'); $(".hot-nav #divResultCls dl dd.blue3").css('height', '20px'); $(this).text("展开"); }); </script> <div id="bmDialog" style="width: 765px; height: 560px;"> <iframe id='bigframe' name='bigframe' width='735' height='510' src='' scrolling='no' frameborder='0'></iframe> </div> <script src="/ajax/MerchantAreadAndCategoryCooke.aspx?areaId=115014010&Category=102019" language="javascript" type="text/javascript"></script> <script src="/search.aspx?aid=115014010&cid=102019&key=&ka=&v=&s=&noredirect=true" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.creaselect.com/">´óÊ¥ÄÖÌ칬ÍêÕû°æ-´óÊ¥ÄÖÌ칬Ãâ·Ñ-´óÊ¥ÄÖÌ칬ÔÚÏß¹Û¿´</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>